1

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان با اداره کل استاندارد استان کردستان