بازبینی صلاحیت فنی شرکت های مجری و اندازه گیری سیستم ارت استان

با عنایت به مصوبه شماره 8 مورخه 08 / 11 / 1399 هیئت رئیسه دفتر اجرایی نظارت برق استان، خواهشمند است به شرکت های محترم مجری و اندازه گیری سیستم ارت فعال در شهرستان اطلاع فرمایند حداکثر تا تاریخ 18/ 11 / 1399 مدارک ذیل جهت بازبینی صلاحیت فنی به دفتر اجرایی نظارت برق استان ارسال شوند. بدیهی است عدم ارسال مدارک مذکور، به منزله انصراف آن شرکت از ادامه همکاری با دفتر اجرایی نظارت برق استان خواهد بود. ضمنا کپی کلیه مدارک می بایست ممهور به مهر برابر اصل دفترخانه رسمی باشند.

1- اساسنامه شرکت.

2- آگهی تاسیس شرکت.

3- آخرین تغییرات.

4-آخرین روزنامه.

5- پروانه اشتغال عضو پروانه دار سهام دار شرکت.

6- مدارک شناسایی سهامداران شرکت شامل کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی.

7- مدارک آموزشی اعم از فنی و حرفه ای و یا سایر مرتبط با خدمات فنی اجرای سیستم زمین ( ارت ) و اندازه گیری

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 11 =

بازبینی صلاحیت فنی شرکت های مجری و اندازه گیری سیستم ارت استان