بی دقتی اپراتورها و کم توجهی مشاورین ژئوتکنیک  بلای جان مهندسین عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان

مهندس مجید شاه اویسی (رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج)

هفته گذشته جلسه کمیته ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی با حضور تعدادی از اعضاء کمیته شامل مهندسین مهدی حسام شریعتی ، امجد رخزادی ، دکتر بهروز صمدیان ، مهندس نصری و خانم مهندس شرافتی و اینجانب مجید شاه اویسی تشکیل گردید.

به همت دکتر بهروز صمدیان موضوع جلسه به بررسی نحوه انجام آزمایش درون چاهی ” دان هول ” و بررسی استاندارد نحوه انجام آزمایش اختصاص یافت و ایشان با تشریح استاندارد و ارائه گزارشی مصور بی دقتی در انجام آزمایش و بی توجهی به شیوه انجام آزمایش بر اساس استاندارد را بخوبی تشریح و کمیته را در جریان آسیب های ناشی از این بی دقتی قرار دادند.

بر اساس گزارش کامل دکتر بهروز صمدیان گزارشهای ژئوتکنیک تعدادی از مهندسین مشاور و آزمایشگاههای ژئوتکنیک که انجام آزمایش را به اپراتورهای ناآگاه و غیر متخصص می سپارند دارای اشکالات اساسی می باشند که صرفاً تعدادی از آنها بشرح زیر جهت اطلاع همکاران اعلام می گردد:

1-  عدم پر نمودن و یا غیر صحیح پرنمودن فاصله بین لوله PVC و جداره گمانه. مطابق استاندارد  ASTM D7400 و به طور ایده ال این فاصله باید با دوغاب(گروت) پر شود.

2- نامناسب بودن و عدم فیکس نمودن منبع تولید موج. مطابق استاندارد ذکر شده، منبع تولید موج (الوار چوبی )باید هنگام ضربه وارد نمودن به آن با چکش، فیکس و ثابت باشد. اینکار می بایست با کیسه های پر از ماسه ویا با جک خودرو و هر وسیله مناسب دیگری که عدم حرکت الوار را باعث می شود انجام پذیرد. نه با ایستادن و یا نشستن اپراتور بر روی الوار.

3- عدم ثابت بودن رسیور در داخل لوله PVC. مطابق استاتدارد رسیور باید به جداره لوله PVC فیکس و ثابت گردد و هنگام دریافت موج نباید کمترین حرکتی داشته باشد. مطابق استاندارد اینکار بوسیله پکر بادی و یا گیره فنری انجام می شود.

4- الوار چوبی باید سالم وابعاد آن مطابق مشخصات ذکر شده در استاندارد ASTM D7400 باشد. همچنین دو سر  الوار چوبی دارای پلیت فلزی باشد.

5- محاسبات و ارائه گزارش باید مطابق استاندارد انجام و ارائه شود. متاسفانه برخی محاسبات مطابق استاندارد نیست.

با عنایت به اینکه این نحوه نادرست انجام آزمایش و به تبع آن ارائه اطلاعات غلط در دفترچه مطالعات ژئوتکنیک سبب  طراحی نادرست سازه و پی ساختمان می گردد لذا اینجانب صلاح را بر آن دیدم که مراتب را به اطلاع تمامی مهندسین عمران عضو سازمان برسانم تا با دقت بیشتر و به کمک همکاران کمیته ژئوتکنیک ، هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران، مهندسین باسابقه و همکاران کارشناس ارشد رشته ژئوتکنیک بتوانیم جلوی این بی دقتی را که توسط بعضی اپراتورهای ناکاربلد و بعضاً فرصت طلب انجام و دود این بی دقتی و سوداگری به چشم ما مهندسین طراح و  همشهریانمان که ما بعنوان طراحان ساختمان های آنها مسئولیت سنگینی را عهده دار هستیم، می رود را بگیریم.

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + 5 =

بی دقتی اپراتورها و کم توجهی مشاورین ژئوتکنیک بلای جان مهندسین عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان