دکتر قناعت عضو کمیته کاری بررسی طرح و برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور شد

اعضای کمیته کاری بررسی برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تعیین شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، قناعت، ایگدری، دویده، رمضانی، شایان، شکیب، غفاری، قزوینی پور، کارگر، نصر، وثیق نیا به عنوان اعضای کمیته کاری بررسی طرح و برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی تعیین شدند. قرار است این کمیته با همکاری هیات رئیسه سازمان برنامه های فوق الذکر را بحث و بررسی نمایند.
دستور کار این جلسه بحث و بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی نظام مهندسی بود که کلیات این برنامه ها به تصویب اعضا رسید.

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 1 =

دکتر قناعت عضو کمیته کاری بررسی طرح و برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور شد