راه های ارتباط با آموزش و ترویج

 

جهت اطلاع و دسترسی به امور عضویت و دوره های ارتقا پایه (سامانه امور عضویت و مدیریت دوره های ارتقا پایه مهندسی و …) اینجا کلیک فرمایید.

 

جهت اطلاع و دسترسی به امور پروانه های مهندسی (سامانه ثبت درخواست و پیگیری صدور پروانه های اشتغال بکار مهندسی و …) اینجا کلیک نمایید.

 

شماره های تماس:

۳۳۵۶۴۸۷۴-۶ داخلی های ۱۱۴ – ۱۱۷- ۱۲۱

 

سوالات متداول: