ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − یک =

صورتجلسه کارگروه تعیین وضعیت مجریان سیستم اتصال زمین و اندازه گیر در نظام مهندسی