عدم نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی جهت صدور ، تمدید و ارتقای پروانه های مهندسی ، موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ( اشخاص حقیقی ) تا پایان سال ۹۹

طی رونوشت ارسالی اداره امور مالیاتی استان کردستان پس از استعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در خصوص عدم نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی جهت صدور ، تمدید و ارتقای پروانه های مهندسی ، موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ( اشخاص حقیقی ) تا پایان سال ۹۹ تمدید گردید.

متن این نامه بدین شرح است:

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 1 =

عدم نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی جهت صدور ، تمدید و ارتقای پروانه های مهندسی ، موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ( اشخاص حقیقی ) تا پایان سال ۹۹