مدارک لازم جهت آپلود و کنترل نقشه بر بستر سامانه اندازیار

پیرو نامه شماره 5162/99ص مورخ 21/04/99 در خصوص بارگذاری و کنترل نقشه بر بستر سامانه اندازیار، مجددا  تاکید می گردد که لازم است تا مهندسین محترم طراح ، کلیه نقشه های مورد تائید خود را قبل از آپلود ، مهر و امضای دیجیتال نموده و اعضای محترم گروه کنترل نقشه در آن شهرستان از قبول بررسی نقشه های فاقد مهر و امضای دیجیتال و دارای نقص مدارک اکیدا خودداری نموده و نقشه را با ذکر نواقص عودت نمایند . لیست مدارک لازم جهت آپلود به همراه نقشه ها در سایت و کانال تلگرامی سازمان و صفحه ورودی سامانه اندازیار موجود می باشد . علی ایحال مدارک لازم جهت آپلود بر روی سامانه در به تفکیک هر رشته  به شرح زیر است :

  1. رشته سازه :

نقشه های سازه ( با فرمت PDF ) ، فایل Excel   محاسبه ضریب زلزله ،فایل چک لیست سازه و فایل های محاسباتی به شرح ذیل:

کدعنواننام فایل در آپلودتوضیحات
1-1-2-1 :فایل اصلی طراحی سازه                       Main 
1-1-2-2 :فایل اصلی طراحی سازه                Latralدر صورت استفاده از سیستم سقف دال یا دال مجوف
1-1-2-3 :فایل دوره تناوب سازه                Period 
1-1-2-4 :فایل کنترل جابجایی نسبی سازهDrift 
1-1-2-5 :   فایل 100-30  سازهMain-100-30برای سازه های منظم جهت کنترل ستون ها
1-1-2-6 :   فایل کنترل ترک خوردگی دیوارهای برشیWall-crackدر صورت وجود دیوار برشی در سازه
1-1-2-7 :   فایل کنترل 25 درصد سازهMian-25در صورت دوگانه بودن سیستم باربر سازه
1-1-2-8 :   فایل کنترل 50 درصد سازهMain -50در صورت دوگانه بودن سیستم باربر سازه
1-1-2-9 :فایل مدل سازی راه پله بر اساس  پیوست 6  – 2800Stair – M Stair – Lاین فایل هم برای حالت  Main هم حالت Latral  نیاز می باشد
1-1-2-10 :ارائه فایل طراحی فونداسیونFondation 
1-1-2-11 :ارائه فایل طراحی سقف هاStnبرای سازه ها با سقف دال ، دال مجوف و خاص
1-1-2-12 :فایل طراحی سازه نما و المان های غیرسازه‌ای بر اساس 2800 ویرایش 4Arc-S-Dبرای سازه های که طبق 2800 مشمول این بند می‌شوند
1-1-2-13 :فایل های محاسباتی در رابطه با مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه ایRetrofitدر صورت انجام مقاوم سازی یا بهسازی لرزه ای
  • نقشه های معماری شامل :

نقشه های معماری تائید شده توسط مهندس طراح معمار و  شهرداری ، برداشت نقشه برداری با فرمت jpeg (اسکن شود ) ، و فایل چک لیست طراح هماهنگ کننده ( با فرمت PDF )

  • نقشه های تاسیسات برقی شامل :

نقشه های تاسیسات برقی ( با فرمت PDF )  و فایل محاسبات مربوطه

  • نقشه های تاسیسات مکانیکی  شامل :

نقشه های تاسیسات مکانیکی  ( با فرمت PDF ) و فایل محاسبات مربوطه

بدیهی است مسئولیت کنترل کامل بودن مدارک آپلود شده در هر رشته بر عهده کنترلر های محترم می باشد . مراتب جهت اطلاع رسانی مناسب به اعضای آن دفتر نمایندگی و مهندسین عضو گروه کنترل نقشه آن شهرستان به حضور ایفاد می گردد .

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 1 =

مدارک لازم جهت آپلود و کنترل نقشه بر بستر سامانه اندازیار