مدرسان و عناوین دوره های آموزشی دارای صلاحیت

عمران
ردیفنام و نام خانوادگیعناوین دوره‌های آموزشی دارای صلاحیت 
1کاویان پرهیزگارنکات اجرایی سازه های بتن مسلح(۱) (با بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه)
۲امیر حسین نوذری-مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه‌های نگهبان( سه به دو نظارت عمران) -سیستم‌های مقاوم فلزی و بتنی (سه به دو محاسبات عمران) -شالوده‌های عمیق ( دو به یک نظارت عمران ) – آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه نگهبان ارتقا پایه اجرا    
3بابک عرب زاده-اصول حرفه ای خدمات مهندسی، مدیریت و ایمنی و کیفیت ساخت -آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های آشنایی با شرح وظایف مجری ضوابط حقوقی مرتبط با قراردادهای ساخت – نکات اجرائی در تخریب بناهای فرسوده و … (با بازدید) نکات اجرایی پی های سطحی ۲-۸۱۱ (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه)    
4بهرام رضاطلبی-روشهای تعمیر، مرمت و تقویت سازه‌ها -طراحی لرزه‌ای ساختمانهای فولادی به روشLRFD -سیستم های سازه‌ای ساختمانهای بلند -اجرای ساختمان های بتنی(اجرا) – نکات اجرایی پی های سطحی (با بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه)  
5بهرام لاهور پور-تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله -سیستم‌های ویژه جذب انرژی در سازه‌های فولادی -سیستم‌های مقاوم بتن‌آرمه -اجرای ساختمان های بتنی(اجرا) نکات اجرایی سازه های بتن مسلح(۱) (با بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه)
     
6پیام فوزی-روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه‌های فولادی -طراحی اتصالات در سازه‌های فولادی -طراحی لرزه‌ای ساختمانهای فولادی به روشLRFD -اجرای ساختمان های فولادی(اجرا) نکات اجرایی سازه های فولادی (۱) (با بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه(      
7امید کهنه پوشی-مبانی مدل‌سازی و طراحی رایانه‌ای – مصالح و فناوری­های نوین ساخت -بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی روش های ساخت و فناوری های نوین در اجرایی ساختمان و جزئیات اجرایی  
8امیر اسعدنصری­زر– ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ (دو به یک محاسبات عمران) – – نکات اجرائی در تخریب بناهای فرسوده و … (با بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه) – آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان (ارتقا پایه صلاحیت اجرا(    
9        آزاد فائز-مبانی مدل‌سازی و طراحی رایانه‌ای(سه به دو محاسبات عمران) مصالح و فناوری­های نوین ساخت (سه به دو نظارت عمران) روش های ساخت ،فناوری های نوین اجرای ساختمان ،جزئیات اجرایی (ارتقا پایه صلاحیت اجرا)  
10امید رشیدیان-آشنایی با مبانی پدافند غیرعامل(سه به دو نظارت عمران)    
11جمال قناعت-اصول حرفه‌ای ، خدمات مهندسی،مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت -مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه‌های نگهبان – پدافند غیرعامل ( سه به دو محاسبات عمران )  
12  
13هوشنگ دباغ-قالب‌بندی و قالب‌برداری(سه به دو نظارت عمران) -بتن‌های ویژه و روش های خاص بتن‌ریزی)دو به یک نظارت عمران( -سیستم‌های مقاوم بتن‌آرمه )دو به یک محاسبات عمران( -اجرای ساختمان های بتنی(اجرا) -نکات اجرایی پی های سطحی (با بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه( -نکات اجرایی سازه های بتن مسلح(۱) (با بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه)
۱۴سالار منیعی-طراحی اتصالات در سازه های فولادی -روش های تولید صنعتی ساختمان -ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰
۱۵هیوا نعمانی-قالب بندی و قالب برداری ( سه به دو نظارت عمران ) -مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای ( سه به دو محاسبات) -تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله( سه به دو محاسبات)
۱۶جمشید کرمیمصالح و فناوری های نوین ساخت ( سه به دو نظارت عمران ) دوره اجرای ساختمان فولادی (ارتقا پایه اجرا) روش های ساخت، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی(ارتقا پایه اجرا) -ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندار ۲۸۰۰
۱۷محمد هیمن جنتیاجرای ساختمانهای  بتنی (ارتقا پایه اجرا) بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی (دو به یک نظارت عمران)  ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮداری (سه به دو نظارت عمران) نکات اجرایی سازه های بتن مسلح(۱) (با بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه( آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساختمان (ارتقا پایه صلاحیت اجرا)
  معماری
ردیفنام و نام خانوادگیعناوین دوره‌های آموزشی دارای صلاحیت 
1مهرداد یوسف زمانی-مصالح و فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان -اصول و مبانی طراحی بناهای بلندمرتبه -معماری زمینه گرا در بافت نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوار چینی،… (بدون بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه(( مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه (بدون بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه((
۲بختیار بهرامی-به­کارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری -اصول و مبانی طراحی بناهای بلندمرتبه -آشنایی با شرح وظایف مجری(اجرا) روشهای ساخت، فناوریهای نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی (ارتقا پایه صلاحیت اجرا(  
3سارا سلیمانی-به­کارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری -معماری پایدار و روشهای صرفه‌جوئی انرژی در ساختمان -معماری زمینه گرا در بافته نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوار چینی،… (بدون بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه((    
4صلاح الدین مولانایی-مصالح و فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان -معماری زمینه گرا در بافتها -الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه (بدون بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه(( آشنایی با شرح وظایف پیمانکار(بدون بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه((
۵ارسلان طهماسبی-مصالح و فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان -معماری زمینه گرا در بافته مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه (بدون بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه((  
6قادر بایزیدی-مصالح و فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان -معماری زمینه گرا در بافتها آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساختمان (ارتقا پایه صلاحیت اجرا( مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه (بدون بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه((
۷وریا ژولیده-نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه(اجرا) -روش­های ساخت و فناوری­نوین­اجرای ساختمان و جزئیات اجرائی(اجرا) آشنایی با شرح وظایف پیمانکار(بدون بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه(( مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرائی (با بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه((  
8فواد خدری یار-به­کارگیری استانداردها و مقررات ملی،راهنماهای طراحی در معماری -مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه (بدون بازدید) (کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه((
۹ابراهیم حمزه زاده-الزامات هماهنگی،مدیریت و اجرای ساختمان -نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه(اجرا)
۱۰محمدرضا رضوی  -معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان -نکات اجرایی در نما سازی و نازک کاری (اجرا)
۱۱اسماعیل بهمنی-معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان
۱۲وریا اساسیمعماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری
تاسیسات برقی
 ردیفنام و نام خانوادگیعناوین دوره‌های آموزشی دارای صلاحیت 
1هادی طاریمرادی-سیستمهای جریان ضعیف -ساختمانهای هوشمند ۱ -تأسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه
۲  
3جمال الدین حسینی-بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها ۱ -بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها ۲ -درج­صلاحیت­دوره کارآموزی اجرا نکات اجرایی­تاسیسات برقی­ساختمان۱
۴هیوا سید یونسی-سیستم های جریان ضعیف -بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان های ۱ -بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان های ۲
تاسیسات مکانیکی
ردیفنام و نام خانوادگیعناوین دوره‌های آموزشی دارای صلاحیت 
1منصور لهونیان-تأسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع -چیلر و برج‌های خنک کن -روشهای­تهویه­گرم­و­سرد­با­هوا و تأسیسات بهداشتی در فضاهای پر جمعیت -نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان  2
2خالد کریمی-تأسیسات بهداشتی -تأسیسات لوله‌کشی گاز ساختمانها -تدابیر لازم درصرفه جوئی در مصرف انرژی درساختمانها ۱ -نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان  2 -درج صلاحیت دوره کار آموزی اجرا نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی
۳محمدعلی ثروتیاری-تأسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع -تدابیر لازم در صرفه جوئی مصرف انرژی در ساختمانها ۲ -تأسیسات­مکانیکی­ساختمانهای­بلند­مرتبه­و­تفاوت­آنها با ساختمانهای معمولی  
4مصطفی آشنا-تأسیسات بهداشتی )سه به دو نظارت و طراحی مکانیک( -اصول کنترل،بازرسی،تحویل و­مدیریت­تعمیر­و­نگهداری تأسیسات مکانیکی
۵اسماعیل سلیمی-تأسیسات بهداشتی -تأسیسات لوله‌کشی گاز ساختمانها -نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان ۱
شهرسازی
ردیفنام و نام خانوادگیعناوین دوره‌های آموزشی دارای صلاحیت
۱فیروز آقایی-ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده شهری (سه به دو نظارت و طراحی شهرسازی) -انطباق کاربری اراضی شهری(سه به دو نظارت و طراحی شهرسازی) – تفکیک اراضی شهری(سه به دو نظارت و طراحی شهرسازی)
۲هوشمند علیزاده-آماده­سازی اراضی شهری – انطباق کاربری اراضی شهری(سه به دو نظارت و طراحی شهرسازی) – ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده شهری (سه به دو نظارت و طراحی شهرسازی)
۳شاهو کشاورزیآماده­سازی اراضی شهری -انطباق شهری ساختمان­ها  – بازسازی و بهسازی بافت­های فرسوده شهری