معرفی و سوابق نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جهت مشاهده معرفی نامزد، برنامه ها و سوابق آنان بروی کلمه سوابق کلیک فرمایید

ردیفکد نامزدنامنام خانوادگیرشته نظام مهندسیمعرفی، سوابق و برنامه ها
11001اسمعیلبهمنیمعماریسوابق
21002ابراهیمحمزه زادهمعماری 
31004بهمنزارعیمعماری 
41006عبادالهشکوریمعماری سوابق
51007مهردادیوسف زمانیمعماری سوابق
63009هومنبلندیعمران 
73011سید عادلحسینیعمران سوابق
83014مجیدشاه اویسیعمران سوابق
93015مازیارشریعتیعمران سوابق
103016مسعودصالحیعمران سوابق
113017مهرانطبریعمران سوابق
123018فرشیدعزت پورعمران سوابق
133019بهنامعمورضائیعمران سوابق
143020جمالفرمانی فردعمران سوابق
153021محمد علیفروتن نسبعمران سوابق
163022جمال الدینکریمیعمران سوابق
173023فرهادکریمیعمران سوابق
183024شیواکریمیعمران سوابق
193025کیوانکمانگرپورعمران سوابق
203026امیدکهنه پوشیعمران سوابق
213027رامیننجفیعمران سوابق
223029حجت الهوکیلی نصرت آبادعمران سوابق
233030اقبالیوسفیعمران سوابق
244032محمدربانیمکانیک 
334033پدرامگروهیمکانیک 
345034حیدراحمدیانبرق 
355035جمال الدینحسینیبرق سوابق
365036محمد سعیدسلطانیبرق سوابق
375037هیواسید یونسیبرق سوابق
385038صمدقادرپوربرق سوابق
395039افشیننامی سنندجیبرق 
406040سربرزاحمدینقشه برداری سوابق
416041سهرابشهنازینقشه برداری سوابق
426042کریمقادرمرزینقشه برداری سوابق
437043جمالقناعتترافیک 
image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + 3 =

معرفی و سوابق نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان