1

هزینه های جشن روز مهندس به کولبران کردستانی اهدا می شود

هزینه های جشن روز مهندس به کولبران کردستانی اهدا می شود

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در اقدامی انسان دوستانه هزینه های برگزاری جشن ها و مراسمات روز مهندس را به کولبران کردستانی اهدا می کند.
نظام مهندسی کردستان در بیانیه ای با اعلام اینکه جامعه مهندسی استان همواره خود را همراه شادی ها و غم های این سرزمین دانسته و هیچگاه در خدمتگزاری به شهروندان استان دریغ نخواهد ورزید.
در ادامه این بیانیه آمده است: هرساله مراسم و جشن هایی بمناسبت پنجم اسفند در شهرهای استان با حضور اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار می شد که امسال باتوجه به وضعیت جامعه و رعایت پروتکل های بهداشتی همچنین در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی شهروندان کردستانی این مراسم برگزار نخواهد شد و کلیه هزینه های اختصاص داده شده صرف امور خیریه و شهروندان بی بضاعت خواهد شد.
سازمان نظام مهندسی با اشاره به مسئله دردناک کولبری که محصول اقتصاد ناسالم و عدم رعایت عدالت اقتصادی است، آورده است: برچیدن کولبری مستلزم برنامه ریزی اقتصادی اصولی بر پایه توازن در توزیع ثروت و رعایت عدالت و کرامت شهروندان توسط کلیه مسئولین ذی ربط است.
در ادامه این بیانیه آمده است: جامعه مهندسی کردستان ضمن درخواست از کلیه مسئولین برای رسیدگی به وضعیت معیشت شهروندان و علی الخصوص کولبران معزز، هزینه ی برگزاری مراسم های روز مهندس امسال را به کولبران کردستانی بخصوص بانوان عزتمند کولبر اهدا می کند و اظهار امیدواری می کند تا شهروندان همچون همیشه در خدمت رسانی و همیاری یکدیگر در این وضعیت غافل نشوند.