نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
فریبرز خلیل اللهی رئیس سازمان  33564876
شرمین رضایی مسئول دفتر ریاست      108

نام و نام خانوادگی    پست   شماره داخلی
نادر گودرزی مدیر فنی و اجرایی 33564876
شیوا لطیفی      کارشناس فنی و اجرایی 118

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
کریم قادرمزی خزانه دار 103
هیوا واحدی مدیر امور مالی 218
امید شیرزادی مسئول حسابداری 110
کیوان مرغوبی حسابدار 110
الهام ساعدپناه حسابدار 218
کاوه رشیدی کارپرداز- جمعدار اموال   110
شماره مستقیم : 33564877

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
هورامان بهرامی   مسئول روابط عمومی    220
شماره مستقیم: 33566031

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
فرزانه فتحی مسئول انفورماتیک 111
سارا آرمان  کارشناس انفورماتیک    111
شماره مستقیم: 33566031

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
حکمت فرهادی مدیر امور اداری 122
صاحب احمدی کارمند دبیرخانه 120
محمدصدیق عظیم پور کارمند دبیرخانه 120
داود رشیدی کارمند امور اداری 122
صادق احمدی کارمند امور اداری 124
سعدی محمدی کارمند امور اداری 124
کریم فلامرزی کارمند امور اداری 101
فرزاد مرادی          کارمند امور اداری 33564790

نام و نام خانوادگی       پست     شماره داخلی
فرامرز رحیمی مسئول امور مهندسین  116
شتاو محمدی کارشناس امور مهندسین 116
علیرضا بستانی کارشناس امور مجریان 222
     

نام و نام خانوادگی        پست      شماره داخلی
صلاح الدین مولانایی رئیس کمیته آموزش و ترویج 121
عرشیا اشرفی کارشناس کمیته آموزش و ترویج 121
مژده فتحی کارشناس امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی 114
بیان صلواتی کارشناس امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی 114

نام و نام خانوادگی پست  شماره داخلی
سالار گلابی مسئول نظارت عالیه        217
تینو سوره بان نظارت عالیه 217

نام و نام خانوادگی پست      شماره داخلی
اقبال ملک نیا مسئول کارشناسی ماده 27       33564790
جمال جعفری   کارمند کارشناسی ماده 27 33564790

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
پیمان رضازاده   دبیر شورای انتظامی 33564790
سحر حیدری کارمند شورای انتظامی     33564790

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
تینو سوره بان واحد کنترل نقشه           217

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
احسان نصری کارشناس واحد ژئوتکنیک 224

نام و نام خانوادگی   پست    شماره داخلی
بابک بهجتی کارشناس واحد نقشه برداری 219

نام و نام خانوادگی    پست    شماره داخلی
فرانک طوفانی کارشناس شناسنامه فنی ملکی 115

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
مهدی رشیدی کارشناس نظارت برق         115

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
پدرام گروهی مدیر واحد گاز  33227504
کاوان رشیدی کارمند واحد گاز                 33227504
افشین اندری کارمند واحد گاز 33227504
ژاله تاجی کارمند واحد گاز 33227504
هانا میرکی کارمند واحد گاز 33227504
فاروق خادمی کارمند واحد گاز 33227504

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + یک =

چارت سازمان