اختلال در سامانه پروانه های مهندسی

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان :

باتوجە بە تماس های مکرر در رابطه با اختلال پیش آمده در سامانه پروانه های مهندسی، به اطلاع می رساند این اختلال از جانب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نبوده و مربوط به سرورهای تحت مدیریت راه و شهرسازی می باشد.
در صورت رفع اختلال پیش آمده اطلاع رسانی خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

image_pdfimage_print

2020 اکتبر 18