نامه جهاد دانشگاهی استان کردستان در رابطه با بیانیه منتشر شده در سایت سازمان تحت عنوان سواستفاده از نام سازمان توسط برخی از افراد در سقز

image_pdfimage_print

2020 اکتبر 28