همایش و نشست هم اندیشی روسا و مدیران کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در استان البرز برگزار شد

همایش و نشست هم اندیشی روسا و مدیران کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در استان البرز برگزار شداین همایش به میزبانی م...

ادامه خواندن