اطلاعیه شماره 10 هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به استحضار اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند مهلت ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیئت مدیره در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۶ تیرماه تمدید گردید.

هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اطلاعیه انتخابات