قابل توجه مهندسین محترم ناظر حقیقی و حقوقی سازمان/ ویرایش خود اظهاری

قابل توجه مهندسین محترم ناظر حقیقی و حقوقی سازمان/ ویرایش خود اظهاری با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1400 و جهت ...

ادامه خواندن

اطلاعیه شماره 7 / نتایج اولیه انتخابات مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان ها

ضمن تقدیر از مشارکت گسترده و چشمیگیر اعضای محترم دفاتر نمایندکی استان، بدین وسیله به استحضار اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان است...

ادامه خواندن

تعیین اعضای هیات نظارت و اجرایی انتخابات هیات اجرایی ومدیران دفاتر نمایندگی شهرستان های استان کردستان

قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تعیین اعضای هیات نظارت و اجرایی  انتخاب...

ادامه خواندن