ثبت نام دوره اجرا 84 ساعته

قابل توجه قبول شدگان صلاحیت اجرا
ثبت نام دوره اجرا 84 ساعته
تاریخ شروع ثبت نام 04.06. 1400
پایان ثبت نام 1400.04.17
تاریخ شروع دوره 1400.04.19
تاربخ پایان دوره 1400.05.04
مجری برگزار کننده دوره دانشگاه جامع علمی کاربردی شماره یک سنندج
تاریخ ازمون 1400.05.10

دوره