دوره های در حال برگزاری

ثبت نام دوره اجرا 84 ساعته

ثبت نام دوره اجرا 84 ساعته

کارگاه آموزشی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست) بصورت مجازی

کارگاه آموزشی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست) بصورت مجازی

آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل سه به دو نظارت کد ۳۱۵

آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل سه به دو نظارت کد ۳۱۵

روشهای تعمیر مرمت و تقویت سازه ها

روشهای تعمیر مرمت و تقویت سازه ها

دوره های ارتقاء مقررات و تدابیر فنی سلامت و محیط زیست کد ۸۱۸ -۲۴ ساعته

دوره های ارتقاء مقررات و تدابیر فنی سلامت و محیط زیست کد ۸۱۸ -۲۴ ساعته

عنوان دوره:تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مطب و تفاوت آنها با ساختمانهای معمولی

عنوان دوره:تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مطب و تفاوت آنها با ساختمانهای معمولی