اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

ردیفنام و نام خانوادگیپست
۱مهندس محمد رحیم پور  رئیس
۲مهندس منصور لهونیان  نائب رئیس
۳دکتر انور آرمیعضو حقوقدان
۴مهندس ابراهیم سلطانیعضو
۵مهندس کاوه وثوقیعضو
۶مهندس پیمان رضازادهدبیر

اطلاعیه های شورای انتظامی:
پس از بازدیدهای مکرر واحد نظارت عالیه راه و شهرسازی استان کردستان از پروژه های ساختمانی سطح استان، همچنین بررسی موارد ارجاعی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موارد ذیل جهت بهبود کیفیت و اطلاع مهندسین گرامی ارائه می گردد:
لازم به ذکر است موارد یاد شده با تلاش  گروه ترویج مقررات ملی ساختمان، شورای انتظامی و همچنین واحد نظارت عالیه راه و شهرسازی گردآوری شده است

عمـــران ……………………………………… دانلود

معمـاری ……………………………………… دانلود

بــــرق ………………………………………. دانلود

مکانیک ………………………………………. دانلود
image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شورای انتظامی