نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
فریبرز خلیل اللهی رئیس سازمان  ۳۳۵۶۴۸۷۶
شرمین رضایی مسئول دفتر ریاست      ۱۰۸

نام و نام خانوادگی    پست   شماره داخلی
نادر گودرزی مدیر فنی و اجرایی ۳۳۵۶۴۸۷۶
شیوا لطیفی      کارشناس فنی و اجرایی ۱۱۸

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
هیوا سیدیونسی خزانه دار ۱۰۳
هیوا واحدی مدیر امور مالی ۲۱۸
امید شیرزادی مسئول حسابداری ۱۱۰
کیوان مرغوبی حسابدار ۱۱۰
الهام ساعدپناه حسابدار ۲۱۸
کاوه رشیدی کارپرداز- جمعدار اموال   ۱۱۰
شماره مستقیم : ۳۳۵۶۴۸۷۷

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
هورامان بهرامی   مسئول روابط عمومی    ۲۲۰
شماره مستقیم: ۳۳۵۶۶۰۳۱

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
فرزانه فتحی مسئول انفورماتیک ۱۱۱
سارا آرمان  کارشناس انفورماتیک    ۱۱۸
شماره مستقیم: ۳۳۵۶۶۰۳۱

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
حکمت فرهادی مدیر امور اداری ۱۲۲
صاحب احمدی کارمند دبیرخانه ۱۲۰
محمدصدیق عظیم پور کارمند دبیرخانه ۱۲۰
داود رشیدی کارمند امور اداری ۱۲۲
صادق احمدی کارمند امور اداری ۱۲۴
سعدی محمدی کارمند امور اداری ۱۲۴
کریم فلامرزی کارمند امور اداری ۱۰۱
فرزاد مرادی          کارمند امور اداری ۳۳۵۶۴۷۹۰

نام و نام خانوادگی       پست     شماره داخلی
فرامرز رحیمی مسئول امور مهندسین  ۱۱۶
شتاو محمدی کارشناس امور مهندسین ۱۱۶
علیرضا بستانی کارشناس امور مجریان ۲۲۲
     

نام و نام خانوادگی        پست      شماره داخلی
صلاح الدین مولانایی رئیس کمیته آموزش و ترویج ۱۲۱
عرشیا اشرفی کارشناس کمیته آموزش و ترویج ۱۲۱
مژده فتحی کارشناس امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی ۱۱۴
بیان صلواتی کارشناس امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی ۱۱۴

نام و نام خانوادگی پست  شماره داخلی
سالار گلابی مسئول نظارت عالیه        ۲۱۷
جمال جعفری نظارت عالیه ۲۱۷

نام و نام خانوادگی پست      شماره داخلی
اقبال ملک نیا مسئول کارشناسی ماده ۲۷       ۳۳۵۶۴۷۹۰
جمال جعفری   کارمند کارشناسی ماده ۲۷ ۳۳۵۶۴۷۹۰

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
پیمان رضازاده   دبیر شورای انتظامی ۳۳۵۶۴۷۹۰
سحر حیدری کارمند شورای انتظامی     ۳۳۵۶۴۷۹۰

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
تینو سوره بان واحد کنترل نقشه           ۲۱۷

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
احسان نصری کارشناس واحد ژئوتکنیک ۲۲۴

نام و نام خانوادگی   پست    شماره داخلی
بابک بهجتی کارشناس واحد نقشه برداری ۲۱۹

نام و نام خانوادگی    پست    شماره داخلی
فرانک طوفانی کارشناس شناسنامه فنی ملکی ۱۱۵

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
مهدی رشیدی کارشناس نظارت برق         ۱۱۵

نام و نام خانوادگی پست شماره داخلی
پئرام گروهی مدیر واحد گاز  ۳۳۲۲۷۵۰۴
کاوان رشیدی کارمند واحد گاز                 ۳۳۲۲۷۵۰۴
افشین اندری کارمند واحد گاز ۳۳۲۲۷۵۰۴
ژاله تاجی کارمند واحد گاز ۳۳۲۲۷۵۰۴
هانا میرکی کارمند واحد گاز ۳۳۲۲۷۵۰۴
فاروق خادمی کارمند واحد گاز ۳۳۲۲۷۵۰۴

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چارت سازمان