با ما در ارتباط باشید

  اطلاعات تماس

  تلفن 1: 08733564876
  تلفن 2: 08733564874

  ایمیل: info@kurdnezam.ir

  کدپستی: 6619775411

  ساعات کاری:

  شنبه تا پنجشنبه - 14:15 - 07:45

  آدرس : سنندج میدان کوهنورد

  آیا سوالی دارید؟

  به ما ایمیل بفرستید تا کارشناسان ما آن را بررسی کرده و در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  اسمعیل بهمنی

  رئیس سازمان

  33564876

  شرمین رضایی

  مسئول دفتر ریاست

  108  نام و نام خانوادگی

  پست

    شماره داخلی

  تینوو سوره بان

  سرپرست فنی و اجرایی

  33564876

  شیوا لطیفی

       مسئول امور شهرستان‌ها

  217

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  مهرداد یوسف‌زمانی

  خزانه دار

  103

  هیوا واحدی

  مدیر امور مالی

  218

  امید شیرزادی

  مسئول حسابداری

  110

  کیوان مرغوبی

  حسابدار

  110

  کاوه رشیدی

  کارپرداز- جمعدار اموال

  110

  عابد کریمیان

  مشاور حقوقی

  110

  شماره مستقیم : 33564877

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  هورامان بهرامی

    مدیر روابط عمومی

  220

  شماره مستقیم: 33566031

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  فرزانه فتحی

  مسئول انفورماتیک

  111

  شماره مستقیم: 33566031

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  عرشیا اشرفی

  مدیر امور اداری

  122

  صاحب احمدی

  کارمند دبیرخانه

  120

  آرینا جدیدیان

  کارمند دبیرخانه

  120

  داود رشیدی

  کارمند امور اداری

  122

  صادق احمدی

  کارمند امور اداری

  124

  سعدی محمدی

  کارمند امور اداری

  124

  کریم فلامرزی

  کارمند امور اداری

  101

  فرزاد مرادی

   کارمند امور اداری

  33564790

  نام و نام خانوادگی

  پست

      شماره داخلی

  تینوو سوره بان

  مسئول امور مهندسین

  102

  فرامرز رحیمی

  کارشناس امور مهندسین

  116

  شتاو محمدی

  کارشناس امور مهندسین

  116

  علیرضا بستانی

  کارشناس امور مجریان

  222

   سارا آرمان

   کارشناس کنترل نقشه

   219

  نام و نام خانوادگی

  پست

       شماره داخلی

  مهدی حسام شریعتی

  رئیس کمیته آموزش و ترویج

  121

  مژده فتحی

  مسئول امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی

  121

  سمیه محمدی

  کارشناس کمیته آموزش و ترویج

  114

  بیان صلواتی

  الهام ساعد پناه

  کارشناس امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی

  کارشناس امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی

  114

  114

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  احسان نصری

  مسئول کنترل و بازرسی

  33564790

  جمیل انصاف جویی

  هیوا معروفی

  کنترل و بازرسی

  کنترل و بازرسی

  33564790

  33564790

  شاهرخ کریمی

  زانیار حمیدی

  کنترل و بازرسی

  کنترل و بازرسی

  33564790

  33564790

  نام و نام خانوادگی

  پست

       شماره داخلی

  یحیی سعیدی

  مسئول کارشناسی ماده 27

  217

  شیوا لطیفی

  کارشناس کارشناسی ماده 27

  217

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  پیمان رضازاده

    دبیر شورای انتظامی

  33564688

     

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  سارا آرمان

  مسئول سامانه اندازیار

  33566091

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  هیوا صیاف

  کارشناس واحد ژئوتکنیک

  116

  بابک بهجتی

  کارشناس واحد ژئوتکنیک

  115

  نام و نام خانوادگی

  پست

     شماره داخلی

  سحر حیدری

  کارشناس واحد نقشه برداری و کنترل نقشه

  224

  نام و نام خانوادگی

  پست

     شماره داخلی

  فرانک طوفانی

  کارشناس شناسنامه فنی ملکی

  120

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  مهدی رشیدی

  کارشناس نظارت برق

  113

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  بهار امانی

  مدیر واحد گاز

  33227504

  کاوان رشیدی

  کارمند واحد آبفا

  -

  افشین اندری

  کارمند واحد گاز

  33227504

  ژاله تاجی

  کارمند واحد گاز

  33227504

  هانا میرکی

  کارمند واحد گاز

  33227504

  فاروق خادمی

  کارمند واحد گاز

  33227504