با ما در ارتباط باشید

  اطلاعات تماس

  تلفن 1: 08733564876
  تلفن 2: 08733564874

  ایمیل: info@kurdnezam.ir

  کدپستی: 6619775411

  ساعات کاری:

  شنبه تا پنجشنبه - 14:15 - 07:45

  آدرس : سنندج میدان کوهنورد

  آیا سوالی دارید؟

  به ما ایمیل بفرستید تا کارشناسان ما آن را بررسی کرده و در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  پدرام گروهی

  رئیس سازمان

  33564876

  شرمین رضایی

  مسئول دفتر ریاست

  108

  سحر حیدری

  دبیرخانه هیات مدیره

  108

  نام و نام خانوادگی

  پست

    شماره داخلی

  احسان نصری

  سرپرست فنی و اجرایی

  33564876

  شیوا لطیفی

       کارشناس فنی و اجرایی

  118

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  افشین نامی سنندجی

  خزانه دار

  103

  هیوا واحدی

  مدیر امور مالی

  218

  امید شیرزادی

  مسئول حسابداری

  110

  کیوان مرغوبی

  حسابدار

  110

  الهام ساعدپناه

  حسابدار

  218

  کاوه رشیدی

  کارپرداز- جمعدار اموال

  110

  شماره مستقیم : 33564877

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  هورامان بهرامی

    مسئول روابط عمومی

  220

  شماره مستقیم: 33566031

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  فرزانه فتحی

  مسئول انفورماتیک

  111

  شماره مستقیم: 33566031

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  حکمت فرهادی

  مدیر امور اداری

  122

  صاحب احمدی

  کارمند دبیرخانه

  120

  محمدصدیق عظیم پور

  کارمند دبیرخانه

  120

  داود رشیدی

  کارمند امور اداری

  122

  صادق احمدی

  کارمند امور اداری

  124

  سعدی محمدی

  کارمند امور اداری

  124

  کریم فلامرزی

  کارمند امور اداری

  101

  فرزاد مرادی

           کارمند امور اداری

  33564790

  نام و نام خانوادگی

  پست

      شماره داخلی

  تینوو سوره بان

  مسئول امور مهندسین

  102

  فرامرز رحیمی

  کارشناس امور مهندسین

  116

  شتاو محمدی

  کارشناس امور مهندسین

  116

  علیرضا بستانی

  کارشناس امور مجریان

  222

   سارا آرمان

   کارشناس کنترل نقشه

   219

  نام و نام خانوادگی

  پست

       شماره داخلی

  صلاح الدین مولانایی

  رئیس کمیته آموزش و ترویج

  121

  مژده فتحی

  مسئول امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی

  121

  سمیه محمدی

  کارشناس کمیته آموزش و ترویج

  114

  بیان صلواتی

  کارشناس امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی

  114

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  سالار گلابی

  مسئول نظارت عالیه

  217

  جمال جعفری

  نظارت عالیه

  217

  عرشیا اشرفی

  نظارت عالیه

  217

  نام و نام خانوادگی

  پست

       شماره داخلی

  اقبال ملک نیا

  مسئول کارشناسی ماده 27

  118

  شیوا لطیفی

  کارمند کارشناسی ماده 27

  118

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  پیمان رضازاده

    دبیر شورای انتظامی

  33564688

     

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  سارا آرمان

  واحد کنترل نقشه

  217

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  احسان نصری

  کارشناس واحد ژئوتکنیک

  224

  آرینا جدیدیان

  کارمند واحد ژئوتکنیک

  224

  نام و نام خانوادگی

  پست

     شماره داخلی

  بابک بهجتی

  کارشناس واحد نقشه برداری

  219

  نام و نام خانوادگی

  پست

     شماره داخلی

  فرانک طوفانی

  کارشناس شناسنامه فنی ملکی

  115

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  مهدی رشیدی

  کارشناس نظارت برق

  33564790

  نام و نام خانوادگی

  پست

  شماره داخلی

  خالد کریمی

  مدیر واحد گاز

  33227504

  کاوان رشیدی

  کارمند واحد گاز

  33227504

  افشین اندری

  کارمند واحد گاز

  33227504

  ژاله تاجی

  کارمند واحد گاز

  33227504

  هانا میرکی

  کارمند واحد گاز

  33227504

  فاروق خادمی

  کارمند واحد گاز

  33227504