اطلاعیه شماره ۵ هیات اجرایی و نظارت انتخابات نمایندگی و مدیران دفاتر نمایندگی شهرستانهای استان

اطلاعیه شماره ۵ هیات اجرایی و نظارت انتخابات نمایندگی و مدیران دفاتر نمایندگی شهرستانهای استانبه اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهند...

ادامه خواندن

اطلاعیه شماره 4 هیئت اجرایی / اعلام لیست نهایی داوطلبان انتخابات هیئت اجرایی /مدیران دفتر نمایندگی شهرستان ها

اطلاعیه شماره 4 هیئت اجرایی / اعلام لیست نهایی داوطلبان انتخابات هیئت اجرایی /مدیران دفتر نمایندگی شهرستان ها به اطلاع اعض...

ادامه خواندن

اطلاعیه شماره ۳ هیئت اجرایی و نظارت انتخابات هیئت اجرایی و مدیران دفاتر نمایندگی شهرستان‌ها

اطلاعیه شماره ۳ هیئت اجرایی و نظارت انتخابات هیئت اجرایی و مدیران دفاتر نمایندگی شهرستان‌هابه اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ...

ادامه خواندن

اطلاعیه شماره 2 انتخابات هیات اجرایی/مدیر دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

پیرو اطلاعیه های قبلی و درخواست تعدادی از اعضا محترم سازمان و بر اساس نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی سا...

ادامه خواندن

اطلاعیه شماره 1 هیات اجرایی انتخابات هیات اجرایی/مدیران دفاتر نمایندگی شهرستان ها (اصلاحیه ۱۹/ ۱۰/ ۱۴۰۰)

اطلاعیه شماره 1 هیات اجرایی انتخابات هیات اجرایی ومدیران دفاتر نمایندگی شهرستان ها  به استحضار اعضای محترم سازمان نظام ...

ادامه خواندن

قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی/ لزوم ویرایش اطلاعات اعضا در سامانه سپامک و عضویت

قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی/ لزوم ویرایش اطلاعات اعضا در سامانه سپامک و عضویتقابل توجه اعضای محترم دارای ...

ادامه خواندن