مجمع عمومی انجمن کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مجمع عمومی انجمن کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن کارشناسان رسمی ...

ادامه خواندن

قابل توجه مهندسان گروه نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

با توجه به راه اندازی ارجاع کار نظارت نقشه برداری در سامانه اندازیار، خواهشمند است نسبت به ورود به سامانه فوق الذکر و کنترل کارتابل خود...

ادامه خواندن

در دیدار رئیس سازمان با استاندار کردستان تاکید شد: لزوم توجه به صنعت ساختمان بعنوان صنعت برتر استان

مهندس پدرام گروهی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با دکتر اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان دیدار و گفتگو کرد.استان...

ادامه خواندن