شرایط و تخفیف های بیمه رازی در بیمه نامه شخص ثالث خودرو، بیمه نامه بدنه ، مسئولیت ساختمانی، آتش سوزی ، عمر و پس انداز

شرایط و تخفیف های بیمه رازی در بیمه نامه شخص ثالث خودرو، بیمه نامه بدنه ، مسئولیت ساختمانی، آتش سوزی ، عمر و پس اندازپیرو قرارداد ب...

ادامه خواندن

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ثبت نام کننده بیمه تکمیلی درمان

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ثبت نام کننده بیمه تکمیلی درمانپیرو قرارداد بیمه تکمیلی درمان اعضا و...

ادامه خواندن

ثبت نام بیمه تکمیلی درمان ویژه اعصا و کارمندان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

ثبت نام بیمه تکمیلی درمان ویژه اعصا و کارمندان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستانمدارک مورد نیاز:کپی تمام صفحات شناسنام...

ادامه خواندن