رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان : توسعه خدمات الکترونیکی در جامعه ضروری است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اشاره به وضعیت جامعه در ایام شروع ویروس کرونا، توسعه و بسط خدمات الکترونیکی را برای کلیه ادارات و ارگان های کشور یک ضرورت توصیف کرد.

مهندس فریبرز خلیل اللهی سیستماتیک کردن امورات، تسهیل گری در انجام وظایف، حذف بروکراسی های اداری، شفاف سازی و همچنین رعایت موازین و پروتکل های بهداشتی تنها بخشی از کارکرد توسعه خدمات الکترونیکی است.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این رابطه اظهار داشت: خوشبختانه سازمان در این امر در کشور پیشرو بوده و اقدامات مهمی صورت گرفته یا در حال انجام است.

مهندس خلیل اللهی درباره اقدامات صورت گرفته در نظام مهندسی کردستان نیز اعلام داشت: سامانه اندازیاربا انجام امورتی همچون ثبت ، آپلود و کنترل نقشه، ارجاع نظارت، پیگیری درخواست سازنده و سامانه عضویت و دوره های ارتقا پایه نیز بعنوان سامانه امور عضویت و مدیریت دوره های ارتقا پایه مهندسی وهمچنین  سامانه پروانه های مهندسی با کارکرد  ثبت درخواست و پیگیری صدور پروانه های اشتغال بکار مهندسی در سازمان در حال فعالیت هستند.

وی بسط و توسعه اتوماسیون اداری و همچنین سامانه تیکتینگ بعنوان پاسخگوی درخواست های اعضا و ارباب رجوع گرامی نیز از دیگر اقدامات سازمان در جهت رشد خدمات الکترونیکی بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان افزود: سامانه های فعال سازمان توسط متخصصان انفورماتیکی و مهندسی استان تهیه شده است.

وی در پایان اظهار داشت: تغییر رویکرد سنتی به الکترونیکی کردن انجام امورو همچنین فراهم نمودن زیرساخت های لازم ، آموزش کاربران و مراجعین و فرهنگ سازی لازم مستلزم زمان، پیگیری و آموزش های لازم است که در این جهت سازمان با جدیدت در جهت رسیدن به اهداف خود تلاش می کند.

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − هفت =

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان: توسعه خدمات الکترونیکی در جامعه ضروری است