آیین انعقاد تفاهم نامه باشگاه مخاطبین مسکن و ساختمان با سازمان نظام مهندسی استان کردستان برگزار شد

تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، پارک علم و فناوری کردستان، اتاق بازرگانی صنایع و معادن سنندج و  مدیریت شع...

ادامه خواندن