با انتخاب اعضا و حکم رئیس سازمان/ مهندس علیپور، مهندس اخوان و مهندس احمدپناه اعضای هیات نمایندگی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان سقز شدند

با انتخاب اعضا و حکم رئیس سازمان/ مهندس علیپور، مهندس اخوان و مهندس احمدپناه اعضای هیات نمایندگی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان سقز ش...

ادامه خواندن

قابل توجه مهندسین محترم ناظر حقیقی و حقوقی سازمان/ ویرایش خود اظهاری

قابل توجه مهندسین محترم ناظر حقیقی و حقوقی سازمان/ ویرایش خود اظهاری با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1400 و جهت ...

ادامه خواندن

اطلاعیه شماره 7 / نتایج اولیه انتخابات مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان ها

ضمن تقدیر از مشارکت گسترده و چشمیگیر اعضای محترم دفاتر نمایندکی استان، بدین وسیله به استحضار اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان است...

ادامه خواندن