قابل توجه مهندسین محترم ناظر حقیقی و حقوقی سازمان/ ویرایش خود اظهاری

قابل توجه مهندسین محترم ناظر حقیقی و حقوقی سازمان/ ویرایش خود اظهاری با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1400 و جهت ...

ادامه خواندن

قابل توجه كليه مهندسين محترم داراي صلاحيت نظارت فعال در شهرستان سنندج/ قبول نظارت پروژه هاي داراي تخفيف و يا شرايط خاص

قابل توجه كليه مهندسين محترم داراي صلاحيت نظارت فعال در شهرستان سنندج/ قبول نظارت پروژه هاي داراي تخفيف و يا شرايط خاص   ا...

ادامه خواندن