شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر و اصلاحیه ابلاغی

با عنایت به ابلاغیه معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی موضوع شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر که بر اساس بازخورد اقدامات و بررسی و اعمال برخی نقطه نظرات ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان های نظام مهندسی استانها، اصلاح گردیده، مفاد شیوه نامه ابلاغی و اصلاحیه آن به منظور بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان اطلاع رسانی و ابلاغ می گردد.

اصلاحیه شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر

شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + سیزده =

شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر و اصلاحیه ابلاغی