تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ابلاغ شد

تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ابلاغ شد جهت دریافت تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 سازمان نظام مهندس...

ادامه خواندن

قابل توجه مهندسین محترم ناظر حقیقی و حقوقی سازمان/ ویرایش خود اظهاری

قابل توجه مهندسین محترم ناظر حقیقی و حقوقی سازمان/ ویرایش خود اظهاری با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1400 و جهت ...

ادامه خواندن

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه مهرماه سال 1399 که حداکثر 2 نمره از حد نصاب لازم ( نمرات 48-49) بدست آورده اند

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه مهرماه سال 1399 که حداکثر 2 نمره از حد نصاب لازم ( نمرات 48-49) بدست آورده اند می توانند ب...

ادامه خواندن

قابل توجه كليه مهندسين محترم داراي صلاحيت نظارت فعال در شهرستان سنندج/ قبول نظارت پروژه هاي داراي تخفيف و يا شرايط خاص

قابل توجه كليه مهندسين محترم داراي صلاحيت نظارت فعال در شهرستان سنندج/ قبول نظارت پروژه هاي داراي تخفيف و يا شرايط خاص   ا...

ادامه خواندن